Kiddy Kult Choreo Bloody Mary

Kiddy Kult Choreo Bloody Mary

Unsere aktuelle Kiddy Kult Choreo: „Bloody Mary“ von Lady Gaga (aus „Wednesday“)

Start: 24.02.2023

14:30 Uhr

Rosenbergstraße 6, 9020 Klagenfurt a. W.